รูปแบบการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์      จดหมาย

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)      ของตีพิมพ์

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)


      ไปรษณียบัตร

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)


      Messenger Post

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)


      โลจิสโพสต์

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)
       พัสดุไปรษณีย์

รายละเอียด บริการจัดส่งหีบห่อ สิ่งของ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศแบบปกติในราคาประหยัด ด้วยมาตรฐานการนำจ่ายแน่นอน ในกรณีที่เป็นพัสดุส่งไปต่างประเทศสามารถตรวจสอบสถานะการนำจ่ายผ่านอิน เทอร์เน็ตได้  

เงื่อนไข

-พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

-พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

       พัสดุย่อยระหว่างประเทศ

(อ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมคลิกลิงค์)


        พัสดุลงทะเบียน

       EMS ในประเทศ

  รายละเอียด ส่งด่วนมั่นใจ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

- สามารถใช้บริการได้สะดวกด้วยเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

- รับประกันเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งของถึงมือผู้รับตามกำหนด

- มีระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ตลอดเวลาด้วยระบบ Track & Trace    

เงื่อนไข 1.การจัดส่งเอกสาร สิ่งของด่วน รวดเร็ว ด้วยระบบการจัดส่งพิเศษ ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถส่งของได้ทันตามกำหนดเวลา ถึงมือผู้รับแน่นอน สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสิ่งของด้วย ระบบ Track & Trace ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ Call Center 1545

2. จัดส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

3.ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายในวงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 2,000 บาท)

4.มาตรฐานการนำจ่ายบริการ EMS ในประเทศนับจากวันที่รับฝากดังนี้

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.

พื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น , ภาคอื่น-กรุงเทพฯ  

วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.

พื้นที่ปลายทางภาคเดียวกัน 

วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.

พื้นที่ปลายทางอื่นๆ ภายใน 2 – 3 วัน                 เหตุใด EMS ส่งไปถึงผู้รับปลายทางต่างจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่นำจ่ายให้ภายในวันรุ่งขึ้น แต่กลับเก็บรอไว้ 2 – 3 วันจึงไปนำจ่ายให้แก่ผู้รับ

 ปณท มีการรับประกันการนำจ่าย EMS ในประเทศไว้ ดังนี้- EMS ที่อยู่ในพื้นที่เขตจ่าย หมายถึง EMS ที่จ่าหน้าผู้รับปลายทางอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นำจ่าย ปณ.ปลายทาง ซึ่ง ปณท จะรับประกันวัน เดือน ปี และเวลานำจ่ายผู้รับ ณ ที่อยู่ที่ปรากฏตามจ่าหน้า หากนำจ่ายหลังจากวันที่กำหนด ปณท จะคืนค่าฝากส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ (ยกเว้น กรณีจ่าหน้าไม่ชัดเจน ไม่มีผู้รับอยู่ในขณะที่นำจ่าย ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า/ผู้รับย้าย หรือเหตุสุดวิสัย)- EMS นอกพื้นที่เขตจ่าย หมายถึง EMS ที่จ่าหน้าผู้รับปลายทางอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต ปณท จะรับประกันเพียงวัน เดือน ปี และเวลาที่ EMS ถูกส่งถึงที่ ปณ.ปลายทาง เท่านั้น ส่วนการนำจ่าย EMS ดังกล่าวให้ผู้รับ จะปฏิบัติโดย มีหลักฐานการส่งมอบ การรับมอบ และการนำจ่าย เว้นแต่ลำดับศักดิ์ในการปฏิบัติการ ในช่วงระหว่างที่ทำการปลายทางถึงพื้นที่นอกเขตจ่าย EMS จะมีลำดับศักดิ์เท่ากับไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา- EMS ที่จ่าหน้า “รอจ่าย ณ ที่ทำการ” หรือ ตู้ไปรษณีย์เช่า” ปณท จะรับประกันเพียง วัน เดือน ปี และเวลาที่ EMS ถูกส่งถึงที่ทำการปลายทางเท่านั้น