อัตราค่าบริการไปรษณีย์

อัตราค่าบริการ

ในการจัดส่งพัสดุสามารถตรวจสอบก่อนส่งได้ด้วยการคำนวนน้ำหนักโดยประมาณค่ะ

หน่วยวัด1กิโล=1000กรัม     จดหมาย  (ติดสแตมป์ ไม่สามารถเชคเลขTrack & Traceในระบบเวปไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้)

     พัสดุไปรษณีย์ รหัส P (ไม่สามารถเชคเลขTrack & Traceในระบบเวปไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้)

     พัสดุลงทะเบียนในประเทศ รหัส R (สามารถตรวจสอบเลขTrack & Traceในระบบเวปไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้)

     พัสดุด่วนพิเศษหรือEMS รหัส E (สามารถตรวจสอบเลขTrack & Traceในระบบเวปไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้)ข้อควรรู้ รหัสแจ้งส่งของแบบต่างๆ

EA /EB / EC นำหน้า หมายถึงส่งของทาง EMS สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเทอร์เนตได้

RA /RB / RC / RD นำหน้า หมายถึงส่งของใส่ซอง/ใส่กล่อง และลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเทอร์เนตได้

(ตรง นี้หากของหายจะได้ค่าประกันพัสดุในวงเงิน ที่น้อยกว่าส่งแบบธรรมดาในข้างล่างนี้ เพราะส่วนใหญ่ลงทะเบียนจริงๆจะใช้กับพวกซองจดหมาย หรือพวกเอกสาร วงเงินประกันของหายจึงน้อยกว่า แบบพัสดุ PA )

PA /PB / PC นำหน้า หมายถึงส่งของใส่กล่องส่งแบบธรรมดา (ซึ่งปกติทางไปรษณีย์จะลงทะเบียนให้พัสดุทุกชิ้นอยู่แล้ว) แต่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเทอร์เนตได้ แต่ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ 1545

ถ้าส่งภายในกทม. บางพื้นที่จะได้รับของในวันรุ่งขึ้น ซึ่งไม่แตกต่างจาก EMS เลย (ตรงนี้หากของหายจะได้ค่าประกันพัสดุในวงเงิน 1,000 บาท)


จดหมาย แบบธรรมดา   

    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   

  ไม่เกิน   20   กรัม                                   3 บาท

  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม        5 บาท

  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม        9 บาท

  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม      15 บาท

  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม      25 บาท

  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม   45 บาท

จดหมาย ลงทะเบียน  (บวกเพิ่ม 13 บาท)  

    น้ำหนัก                                     อัตราค่าบริการ   

  ไม่เกิน   20   กรัม                                  16 บาท

  เกิน     20 กรัม แต่ไม่เกิน   100 กรัม       18 บาท

  เกิน   100 กรัม แต่ไม่เกิน   250 กรัม       22 บาท

  เกิน   250 กรัม แต่ไม่เกิน   500 กรัม       28 บาท

  เกิน  500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม       38 บาท

  เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม    58 บาท

**** เกิน 2,000 กรัม ต้องจัดส่งแบบ EMS หรือแบบธรรมดาเท่านั้นค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)

น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 32 บาท

น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 37 บาท

น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 42 บาท

น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 52 บาท

น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาท

น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 82 บาท

น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 97 บาท

น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 122 บาท

น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 137 บาท

น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 157 บาท

น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 177 บาท

น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 197 บาท

น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 217 บาท

น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 242 บาท

น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาท

น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 292 บาท

น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 317 บาท

น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 342 บาท

น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 367 บาท

น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 397 บาท

น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 427 บาท

น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาท

น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 487 บาท ********************************** แบบใส่กล่องพัสดุแบบธรรมดา  ไม่รวมกล่อง

ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00

เกิน 1   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม  35.00

เกิน 2   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม  50.00

เกิน 3   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม  65.00

เกิน 4   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม  80.00

เกิน 5   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม  95.00

เกิน 6   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  110.00

เกิน 7   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม  125.00

เกิน 8   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม  140.00

เกิน 9   กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00

เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00

เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00

เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00

เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00

เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00

เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00

เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00

เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00

เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00

เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00 **********************************ความแตกต่างของการจัดส่งEMS ลงทะเบียน และพัสดุธรรมดา1 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ( Registration )

บริการนี้ให้ความคุ้มครองแก่เอกสารหรือ สิ่งของที่คุณฝากส่งโดยมีหลักฐานการรับฝาก และการนำจ่ายให้แก่ผู้รับ

ระบบ และการดำเนินการจะปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากสิ่งของ ที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา เหมาะสมสำหรับเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ หรือมูลค่ามากพอสมควร หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะ ความผิดของทาง การไปรษณีย์คุณจะได้รับชดใช้ ในวงเงินซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

- สำหรับในประเทศ ชิ้นละ 300 บาท

- สำหรับระหว่างประเทศ ชิ้นละ 1,800 บาท

อัตราค่าบริการ (บาท)

ในประเทศ (Domestic ) 13.00 บาท

ระหว่างประเทศ (International ) 55.00 บาท2 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )

การใช้บริการ EMS การดำเนินการเป็นแบบเร่งด่วน และรวดเร็ว ด้วยระบบงานพิเศษจึงแยกออกจากบริการไปรษณีย์ชนิดอื่นอย่างสิ้นเชิง ให้ ความมั่นใจได้ทั้งในด้านความรวดเร็ว ปลอดภัยและถึงมือผู้รับแน่นอน ทางการไปรษณีย์ไทยจะรับผิดชอบคืนค่าบริการให้หากสิ่งของถึงมือผู้รับล่าช้า กว่ามาตรฐานการนำจ่ายที่กำหนด และถ้ามีการเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของการไปรษณีย์ ทางการไปรษณีย์จะชดใช่ค่าเสียหาให้ภายในวงเงินที่กำหนด คือ

- ในประเทศ ไม่เกิน 800 บาท

- ระหว่างประเทศ

- Document ไม่เกิน 3,000 บาท

- Package ไม่เกิน 7,000 บาท