เวลาทําการไปรษณีย์ไทย

เวลาทําการไปรษณีย์ไทย เปิดวันไหนและเวลาใดบ้าง

วันจันทร์ – ศุกร์เปิด 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ เปิด 8.30 – 12.00 น.


ไปรษณีย์สาขาที่เปิดบริการทุกวัน
ปณฝ.ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เปิดทำการทุกวัน (จำนวน 6 แห่ง)

ปณ.                        รหัสไปรษณีย์     เปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา เซ็นทรัลซิตี้บางนา       10264                 11.00 – 20.00 น.

ซีคอนสแควร์               10254                 10.30 – 20.00 น.

พิวเจอร์พาร์ครังสิต         12132                 10.30 – 20.00 น.

เซ็นทรัลพระราม 2         10152                   09.00 – 20.00 น.

เคาน์เตอร์ฯ Central World Plaza                10.00 – 20.00 น.

เคาน์เตอร์ฯ The O@sis                             10.00 – 20.00 น.

เคาน์เตอร์ฯ บิ๊กซีลพบุรี                               10.00 – 19.00 น.

เคาน์เตอร์ฯ คาร์ฟูร์อุดรธานี - จ-พฤ : 11.00-16.30 / ศ-อา :10.00-20.00

เคาน์เตอร์ฯ เดอะมอลล์นครราชสีมา             11.00 – 20.00 น.

เคาน์เตอร์ฯ กาดสวนแก้ว                              10.00 – 20.00 น.ปณย.ที่กำหนดเปิดทำการทุกวัน(ไม่มีวันหยุด)

ปณย. กำหนดวัน-เวลาการทำการ(น.) จันทร์-ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หยุดตามประเพณี/

หยุดชดเชย บางพลี 09.00-16.00 09.00-13.00 08.30-15.30 เชียงราย 11.00-19.00 อุบลราชธานี 08.30-16.00 09.30-11.30

ปณ./เคาน์เตอร์บริการฯ ที่ตั้งอยู่ในสนามบินที่เปิดทำการทุกวัน จำนวน 5 แห่ง

1.ปณฝ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

2.ปณฝ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 20.00 น.

3.ปณฝ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.30 - 21.30 น.

4.ปณฝ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดทุกวันยกเว้นบริการการเงิน 08.00-20.30 น.

5.เคาน์เตอร์ฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง -